RSI Nedir? Nasıl Yorumlanır?

RSI Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Akademi
3 October 2023 by [email protected]
1287
Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir varlığın fiyat hareketinin gücünü ölçen bir teknik analiz indikatörüdür. Bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunda olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. RSI, son dönemdeki kazanç ve kayıpların büyüklüğünü karşılaştırarak hesaplanır. Karşılaştırılmalı hesaplama, bir piyasanın yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu değerlendirmek için yapılır.  RSI indikatörü ve fiyat arasındaki uyumsuzlukları
rsi-nedir

Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir varlığın fiyat hareketinin gücünü ölçen bir teknik analiz indikatörüdür. Bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunda olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. RSI, son dönemdeki kazanç ve kayıpların büyüklüğünü karşılaştırarak hesaplanır. Karşılaştırılmalı hesaplama, bir piyasanın yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu değerlendirmek için yapılır. 

RSI indikatörü ve fiyat arasındaki uyumsuzlukları tespit ederek, bir trendin ne zaman değişebileceğini tahmin edebilirsiniz. 

RSI, 1978 yılında J.Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilmiştir. Relative Strength Index olarak da bilinir. 

Bir varlığın alım veya satım için uygun olup olmadığına dair ipuçları verebilir. RSI, son piyasa performansına dayanarak bir varlığın gücünü veya zayıflığını belirlemenize yardımcı olabilir. Bu teknik analiz aracını daha yakından inceleyelim ve nasıl yorumlanacağını öğrenelim.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nedir?

RSI veya Göreceli Güç Endeksi, bir varlığın fiyatındaki değişimleri ölçen ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirleyen bir teknik analiz göstergesidir. RSI grafiği, 0 ile 100 arasında değişen bir değer gösterir. RSI değeri, son 14 dönemdeki ortalama kazanç ve kayıpların oranına dayanarak hesaplanır. RSI nasıl hesaplanır formülü şöyledir:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

Burada RS, ortalama kazançların ortalama kayıplara oranıdır.

RSI göstergesini kullanarak yatırımcılar ve tüccarlar piyasanın momentumunu ve eğilimini anlayabilirler. RSI aşırı alım veya aşırı satım durumlarını göstermek için iki ana seviye kullanır: 70 ve 30. 

 • RSI değeri 70’in üzerinde olduğunda, piyasanın aşırı alım bölgesinde olduğu ve fiyatların düşmeye hazırlandığı varsayılır. Bu durumda, yatırımcılar satım sinyaline dikkat etmelidir. 
 • RSI değeri 30’un altında olduğunda, piyasanın aşırı satım bölgesini gösterdiği ve fiyatların yükselmeye hazırlandığı varsayılır. Bu durumda, yatırımcılar alım sinyaline dikkat etmelidir.

RSI grafiği, fiyat grafiğindeki mum çubuklarının altında veya üstünde görüntülenebilir. RSI grafiği ile fiyat hareketinden farklı sinyaller elde edilebilir. 

Örneğin; RSI grafiği ile fiyat grafiği arasında uyumsuzluk oluştuğunda piyasanın yön değiştireceği ile ilgili bir fikir elde edilebilir. Uyumsuzluk durumu ise RSI grafiğinin yeni bir tepe veya dip yapmadığı, ancak fiyat grafiğinin yeni bir tepe veya dip yaptığı durumdur.

RSI göstergesi piyasa analizi için güçlü bir araçtır ancak tek başına kullanılmamalıdır. Diğer teknik göstergeler ve trend çizgileri ile kullanıldığında daha iyi sonuçlar verir.

RSI Nasıl Hesaplanır?

Göreceli güç endeksi (RSI) formülü, son 14 dönemdeki kazanç ve kayıpların ortalamasını hesaplayarak bir varlığın göreceli gücünü ölçen bir göstergedir. RSI, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılabilir. RSI formülü şöyledir:

RSI = 100 – [100/(1 + Ortalama Kazanç Faktörü/Ortalama Kayıp Faktörü)]

 • Ortalama kazanç faktörü, son 14 dönemdeki tüm kazançların toplamının 14’e bölünmesiyle elde edilir. 
 • Ortalama kayıp faktörü ise son 14 dönemdeki tüm kayıpların toplamının 14’e bölünmesiyle elde edilir.

RSI’nın yorumlanması için genel bir ölçek şöyledir:

 • Okumalar 70’in üzerindeyse, varlık aşırı alım bölgesindedir. Bu durum fiyatların çok yüksek olduğunu ve yakında düşebileceğini ifade eder.
 • Okumalar 30’un altındaysa, varlık aşırı satım bölgesindedir. Bu değer fiyatların çok düşük olduğunu ve yakında yükselebileceğini ifade eder.

Yatırımcılara alım satımdan ne zaman çıkacaklarını veya ne zaman gireceklerini söyleyebilen RSI, örneğin 70’in üzerine çıkarsa, yatırımcılar varlığı satmayı düşünebilirler. RSI 30’un altına inerse, yatırımcılar varlığı almaya başlayabilirler.

Borsa koşullarını değerlendirmek için harika bir araçtır. RSI seviyelerinin nasıl hesaplanacağını, okunacağını ve yorumlanacağını bilmek, herhangi bir yatırımcının portföyü için faydalıdır. RSI’nın nasıl çalıştığını anladığınızda, piyasada daha iyi kararlar verebilirsiniz.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) Sapması

Göreceli güç endeksi (RSI) sapması, fiyat hareketi ile RSI değerini karşılaştırarak bir eğilimin tersine dönüp dönmediğini belirlemeye çalışan bir teknik analiz yöntemidir. Bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunda olup olmadığını gösteren bir osilatördür. 

RSI değeri 0 ile 100 arasında değişir.

 • Genellikle 70’in üzerindeki değerler aşırı alım, 30’un altındaki değerler ise aşırı satım olarak ifade edilirken, 
 • 50’nin üzerindeki değerler yükseliş, 50’nin altındaki değerler ise düşüş eğilimini gösterir.

RSI sapması, fiyatın yeni bir yüksek veya düşük seviye yapmasına rağmen RSI’nin bunu doğrulamaması durumunda ortaya çıkar. Bu da piyasa duyarlılığında bir değişiklik olduğunu ve eğilimin yakında sona erebileceğini işaret eder. 

 • Örneğin, fiyatın yeni bir yüksek seviye yapmasına rağmen RSI’nin daha düşük bir yüksek seviye yapması, düşüş sapması olarak adlandırılır ve fiyatın yakında düşeceğini gösterir. Benzer şekilde fiyatın yeni bir düşük seviye yapmasına rağmen RSI’nin daha yüksek bir düşük seviye yapması, yükseliş sapması olarak adlandırılır ve fiyatın yakında yükseleceğini gösterir.

Sapmalar alım satımdan önce veya sonra giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılabilir. RSI sapması olan bir varlık bulmak için RSI ve fiyat arasındaki farklılıkları görsel olarak incelemek veya RSI sapma göstergeleri gibi otomatik araçlar kullanmak mümkündür. RSI sapmasının, piyasa trendleri hakkında sezginin çok ötesinde bir anlayış sunmak için etkili bir araç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) Sınırlamaları

RSI sapmasının da bazı sınırlamaları vardır. Bu sınırlamalar şu şekilde sıralanabilir: 

 • RSI, volatiliteyi hesaba katmaz. Dolayısıyla fiyat dalgalanmalarının büyük olduğu durumlarda yanıltıcı olabilir. 
 • RSI, gecikmeli bir göstergedir. Bu nedenle eğilim değişikliklerini tam olarak zamanlamak zor olabilir. 
 • RSI, piyasaların uzun süre aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde kalabileceğini göz önünde bulundurmaz. 

RSI sapması tek başına yeterli bir alım satım sinyali değildir ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılmalıdır.

 

Add a comment